+48 22 881 61 60 biuro@martik-med.pl

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

To zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci, które pragną wzmocnić swoje umiejętności w zakresie szeroko rozumianych kompetencji społecznych (również z diagnozą ZA, ADHD) m.in.:

  • nauczyć się skutecznych zasad komunikacji (m.in. słuchania innych oraz adekwatnego wyrażania swoich potrzeb),
  • rozumienia swoich i innych emocji, ich wyrażania, a także radzenia sobie z tymi nieprzyjemnymi (m.in. radzenia sobie z lękiem, stresem, agresywnymi zachowaniami, empatii),
  • efektywnego funkcjonowania i pracy w grupie (m.in. umiejętności rozwiązywania konfliktów, proszenia o pomoc oraz udzielania jej innym, umiejętności planowania i wykonalności),
  • wiary w siebie i we własne możliwości (m.in. poznanie swoich silnych stron, reagowania na krytykę).

Dla kogo?

TUS szczególnie polecamy dzieciom, które:

🔶mają trudności z adaptacją do nowych sytuacji,

🔶są nieśmiałe, wycofane, lękliwe lub odwrotnie są nadmiernie pobudzone i bywają agresywne, u których występują trudności z kontrolą emocji

      lub zachowań,

🔶 mają trudności z dostosowaniem się do norm społecznych, zasad panujących w szkole/domu.

🔶 mają trudność w nawiązaniu i utrzymaniu relacji z rówieśnikami,

🔶cierpią na zaburzenia lękowe,

🔶wykazują zachowania agresywne,

🔶 zmagają się z ADHD, ADD, zespołem Aspergera,

🔶które zmagają się z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią,

🔶 chciałyby wypracować lepszą koncentrację uwagi,

🔶chciałyby poprawić skuteczność i efektywność uczeniem się.

Jak wyglądają zajęcia?

  • Trening odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu w stałej grupie,
    Przed utworzeniem poszczególnych grup zapraszamy na zajęcia pokazowe, po których wraz z rodzicami określamy cel wyzwań rozwojowych. W ten sposób program terapii jest dostosowany do potrzeb konkretnej osoby/grupy.
  • Praca nad poprawą umiejętności społecznych odbywa się na zasadzie gier i zabaw, atrakcyjnych dla dzieci zadań zgodnie ze ściśle zaplanowanym programem terapeutycznym dobranym indywidualnie do grupy i poszczególnych uczestników.
    Dlaczego TUS odbywa się w grupach? Nauka odpowiednich zachowań odbywa się naturalnie i spontanicznie, często podczas zabawy. Pracując w grupie, dziecko może skonfrontować swoje zachowanie z innymi – gdy dzieci zachowują się wbrew zasadom dostają o tym czytelny sygnał od innych uczestników grupy (i terapeuty).

Informacje organizacyjne

🔷 Program terapii TUS odbywa się w systemie semestralnym 12 – 14 spotkań,

🔷Spotkania odbywają się w małych grupach (4-6 osobowych),

🔷 Koszt spotkania 80zł, z czego płaci się za 12 spotkań + 2 spotkania są GRATIS (więc sumarycznie koszt spotkania to ok 68zł),

🔷 Pojedyncze zajęcia trwają 60 minut.

Zapraszamy serdecznie na konsultację oraz terapię do naszych specjalistów.

Rezerwacja wizyty pod numerem: 22 881 61 60

nr bezpośredni Jana Kazimierza:+48 506 499 257

nr bezpośredni Instalatorów: +48 601 471 069