+48 22 881 61 60 biuro@martik-med.pl
Karolina Wojciechowska

Karolina Wojciechowska

Jest doświadczoną neurologopedką, terapeutką karmienia, terapeutką miofunkcjonalną, logopedką również w zakresie emisji głosu. Pomaga wcześniakom, niemowlakom i ich rodzinom, dzieciom z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz wszelkimi zaburzeniami oralnymi. Pomaga holistycznie zwiększając również kompetencje rodziców w zakresie pielęgnacji i wspierania rozwoju ich dzieci, budowania zdrowych i bezpiecznych relacji.

Neurologopeda

Terapeuta karmienia

Terapeuta miofunkcjonalny

Pomaga między innymi w zakresie:

 • konsultacji, diagnozy i terapii neurologopedycznej oraz logopedycznej,
 • konsultacji wędzidełka językowego/wargowego oraz budowy i dysfunkcji aparatu artykulacyjnego,
 • trudności w karmieniu piersią oraz butelką,
 • zaburzeń koordynacji ssanie-połykanie-oddychanie,
 • nieprawidłowego toru oddechowego,
 • problemów z ulewaniem, krztuszeniem się podczas jedzenia,
 • oceny warunków anatomicznych w obszarze orofacjalnym,
 • terapii zaburzeń mowy (dyslalia), opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD),
 • terapii wspomagającej prawidłowe odruchy oralne u małych dzieci,
 • doboru akcesoriów do karmienia,
 • pozycjonowania do karmienia,
 • trudności w rozszerzaniu diety,
 • regulacji zaburzeń w zakresie przetwarzania bodźców, w problemach dotyczących samoregulacji niemowląt,
 • terapii ręki.

Karolina ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie Neurologopedii oraz Podyplomowe Studium Logopedia z emisją głosu. Posiada tytuł magistra na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego, licencjata na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika rewalidacyjna.

Dodatkowo ukończyła kursy i szkolenie m.in.:

 • Miogopedia – praktyczna terapia miofunkcjonalna,
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie,
 • Terapia neurobiologiczna. Metoda krakowska,
 • Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia,
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej,
 • Pomoc rodzinom z dziećmi urodzonymi przedwcześnie, ze sprzężoną niepełnosprawnością, zaburzeniami regulacji czy zaburzeniami neurorozwojowymi,
 • Opóźniony Rozwój Mowy. Prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne,
 • Podstawy pielęgnacji niemowląt. Seria szkoleń z fizjoterapeutą,
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt,
 • Organizacja widzenia u noworodków i niemowląt; dojrzewanie, zakłócenia i ich identyfikacja,
 • Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci,
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo,
 • Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa, wczesna stymulacja,
 • ETT-HNO Elastic Therapeutic Taping In Head, Neck and Orofacial Disorders (Kinesiotaping logopedyczny),
 • Podstawy karmienia i żywienia noworodków i niemowląt. Podejście gastroenterologiczne,
 • Dziecka z FASD. Geneza, diagnoza, profilaktyka, terapia,
 • Jak pracować z dzieckiem z traumą,
 • Metody diagnozy i terapii u dziecka z grupy ryzyka,
 • Komunikacja na każdą Porę Roku,
 • Trauma wczesnodziecięca,
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji,
 • Opieka i wychowanie dziecka z zespołem FAS,
 • Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych przez sondę lub PEG. Jak rozwijać umiejętność jedzenia doustnego u dzieci karmionych alternatywnie
 • Co ma serce do języka. Nerw błędny,
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się,
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się osób/ dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się,
 • Wczesna interwencja logopedyczna u dziecka z grupy ryzyka na podstawie koncepcji Castillo Moralesa – studia przypadku,
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w oparciu o terapię behawioralną,
 • Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (wersja dla dzieci i młodzieży),
 • Nowe ujęcie procedury wywoływania głosek w przypadku wybranych form dyslalii obwodowej,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wieku 1-4,
 • Picture Exchange Communication System” – PECS – poziom 1,
 • Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka małego dziecka poprzez wczesne wprowadzanie strategii AAC,
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch,
 • Jak uczyć czytania i pisania dzieci niemówiące? AAC i strategie nauki czytania i pisania we wczesnej interwencji w przedszkolu i szkole,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 0-3 lat,
 • Potrafię rozmawiać, potrafię się bawić, porozumiewanie się może być dla mnie zabawą,
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz terapii osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi,
 • Uczestniczka oraz pomoc przy organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jednojęzyczność i wielojęzyczność. Świat w obliczu wielokulturowości”. Monolingualism and multilingualism. The World in the face of multiculturalism
 • PEER I’M-PEER TRAINING AGAINST RACISM.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w:

 • prywatne centra Neurologopedii w Łodzi,
 • Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”,
 • NZOZ „Kolorowy Ośrodek” Dzienny Oddział Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku
  Rozwojowego,
 • Ośrodek dla wcześniaków Otulinka w Łodzi,
 • Fundacja im. Jana Karskiego,
 • wykładowczyni w Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie.