+48 22 881 61 60 biuro@martik-med.pl

Regulamin

Ogólne informacje:

 1. Wizyty fizjoterapeutyczne trwają 45 min, psychologiczne 50-55 min, logopedyczne i zajęcia grupowe zgodnie z wybraną usługą. Czas terapii może zostać skrócony w przypadku nadmiernego zmęczenia dziecka lub innych przeciwwskazań medycznych.
 2. W przypadku spóźnienia się na terapię, terapeuta nie ma obowiązku przedłużania wizyty, nie ma też możliwości zwrotu pieniędzy za utracony czas.

Płatności:

 1. Płatność za wizytę odbywa się w dniu spotkania gotówkową, za pomocą terminala płatniczego lub przelewem na podstawie wystawionej faktury.
 2. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji recepcji lub terapeucie. Po wystawieniu paragonu, nie ma możliwości wystawienia faktury na firmę lub fundację. Na fakturze figuruje faktyczna nazwa wykonanej usługi medycznej oraz cena jej sprzedaży.
 3. Jeśli chcą Państwo skorzystać z cen promocyjnych, voucheru prosimy o poinformowanie recepcji o tym fakcie przy rezerwacji wizyty oraz przed dokonaniem płatności za zrealizowaną wizytę. Każdy pacjent z danej promocji może skorzystać tylko raz.

Nieobecności

 1. Za wizytę odwołaną później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego wizytę pobierana jest od pacjenta opłata rezerwacyjna w wysokości 50% ceny usługi. W przydatku wizyt poniedziałkowych swoją nieobecność należy zgłosić do poprzedzającej soboty, do godziny 15.00. W przydatku świąt i dni wolnych od pracy -w ostatni dzień pracy kliniki, do godziny 17.00.
 2. W przypadku nieobecności na nieodwołanej wizycie, wizytę uznaje się za odbytą i należy za nią uiścić opłatę (koszt 100% wizyty).
 3. Opłatę rezerwacyjną oraz opłatę za nieobecność na nieodwołanej wizycie należy dokonać w recepcji kliniki lub bezpośrednio przelewem na nr konta bankowego: 70 1050 1012 1000 0091 2855 5563.
 4. Odwołać wizytę można wyłącznie przez bezpośrednią, bądź telefoniczną rozmowę z recepcją. Jeśli rezerwacja terminu dotyczy wizyty w oddziale Martik przy ul. Jana Kazimierza odwołać można telefonicznie pod numer telefonu: +48 22 881 61 60 lub +48 506 499 257, jeśli wizyta zarezerwowana jest w oddziale Martik przy ul. Instalatorów to pod numerem telefonu +48 601 471 069.
 5. W przypadku nieodwołania oraz nieprzybycia na wizytę i w przypadku braku kontaktu telefonicznego, kolejne umówione wizyty zostają odwołane.
 6. W przypadku odwołania 3 krotnego w dniu poprzedzającym wizytę, kolejna rezerwacja terminu będzie wymagała przedpłaty.

Bezpieczeństwo

 1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice /opiekunowie.
 2. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Rodzice / opiekunowie zobowiązani są odebrać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć. W przypadku nieodebrania dziecka na czas, za opiekę nad dzieckiem pobierana jest opłata w wysokości pełnych zajęć.
 4. Terapeuci i recepcja nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców / opiekunów po zakończeniu zajęć.
 5. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jej terenie.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody, a w przypadku dzieci – ich rodzice lub opiekunowie.

Pakiet wizyt

 1. Karnet jest imienny i tylko wymieniona osoba może z niego korzystać.
 2. Korzystanie z karnetu gwarantuje niższe ceny oraz daje gwarancję, że cena wizyt nie ulegnie zmianie.
 3. Pakiet dla dzieci obejmuje 10 wizyt. Pakiet dla osób dorosłych 6 wizyt.
 4. Karnet jest ważny przez 12 tygodni od daty zakupu. Data rozpoczęcia i wygaśnięcia pakietu podana jest na karnecie.
 5. Użytkownik pakietu ma zagwarantowane wcześniej ustalone terminy wszystkich wizyt. Osoby nieposiadające pakietu mogą zarezerwować wyłącznie 2 terminy w przód.
 6. Użytkownik karnetu zobowiązany jest do okazania go przed każdą wizytą, w celu weryfikacji odbytych wizyt.
 7. W przypadku nieobecności zgłoszonej wcześniej niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego wizytę jest możliwość odrobienia zajęć pod warunkiem wolnego terminu.
 8. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach lub zgłoszenia nieobecności w przeddzień zajęć po godz. 17 lub w dniu zajęć, opłata za spotkanie przepada i nie podlega zwrotowi.
 9. Niewykorzystane wizyty z powodu nieobecności specjalisty, odbędą się w innym, wspólnie ustalonym terminie.
 10. W przypadku dłuższej nieobecności specjalisty dopuszcza się kontynuowanie terapii u innego specjalisty o takich samych lub wyższych kompetencjach, we wspólnie ustalonym terminie.
 11. Karnet nie podlega wymianie, sprzedaży, ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia. Użyczanie innym osobom, niż wymienione w karnecie powoduje jego wygaśnięcie.
 12. Opłata wniesiona za karnet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych wizyt.

Parking

 1. Parking na czas korzystania z wizyty dla naszych pacjentów jest bezpłatny.
 2. Dla osób, które aktualnie nie korzystają z wizyty w Klinice Martik parking jest płatny – 20zł każda rozpoczęta godzina.
 3. Płatności należy dokonać przed zaparkowaniem w recepcji Kliniki. Jeśli recepcja jest zamknięta nie ma możliwości korzystania z usług naszego parkingu (kara 500zł).
 4. W przypadku braku paragonu za szybą, od strony kierowcy potwierdzającego dokonanie płatności za parking, właściciel samochodu zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 500zł.
 5. Każdy wjeżdża na parking na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione na parkingu.

Regulamin zajęć grupowych

 1. Na zajęcia obowiązują zapisy. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na wizyty i spotkania obowiązuje konieczność zapisu / rezerwacji miejsca w danej grupie. Rezerwacji można dokonać telefoniczne pod numerem telefonu: +48 22 881 61 60, +48 601 471 069.
 2. Cena pojedynczego spotkania zajęć grupowych (m.in. Aktywny Maluch, Aktywny Przedszkolak, Dziękowy Start, Pierwsze Muzyczne Kroczki, Muzyczne Szaleństwo, Eksperymenty, FitMama, Aktywna Ja, Aktywna Ciąża, Zdrowy Kręgosłup) w karnecie to koszt 45zł.
  W przypadku płacenia pojedynczo za spotkanie, cena zajęć to 60zł.
 3. Karnet:
  – Obejmuje 4 zajęcia,
  – Koszt karnetu to 180zł,
  – Po opłaceniu karnetu, uczestnik dokonuje rezerwacji miejsca w wybranej grupie na kolejne tygodnie zgodnie z ważnością karnetu,
  – Nieobecność zgłoszoną dzień przed zajęciami do godz. 17.00 można odrobić w 5 tygodniu zajęć lub w innej grupie, bądź na innych zajęciach grupowych jeśli są wolne miejsca,
  – Karnet jest imienny i nie można go zbyć innej osobie,
  – Opłaty nie podlegają zwrotom, z wyjątkiem nieutworzenia grupy,
  – Ważny jest przez 5 tygodni,
  – Pozostałe niewykorzystane zajęcia lub nieodwołane, bądź odwołane później niż do godz. 17.00 dzień przed spotkaniem – przepadają.
  – Kolejny karnet należy opłacić najpóźniej na ostatnim spotkaniu z karnetu, w przeciwnym razie rezerwacja wygasa i zwalniane jest miejsce w grupie. Uczestnik może ponownie zarezerwować miejsce, jeśli nie ma innych oczekujących na to miejsce uczestników.
  – Zajęcia nie odbywają się podczas świąt państwowych lub innych ustalonych z góry dat, dlatego nasze karnety obowiązują na określoną ilość spotkań grupy, a nie na ilość tygodni – uczestnik nie traci zajęć przez dni wolne od zajęć.
  – W przypadku odwołania zajęć przez organizatora, uczestnicy otrzymują powiadomienie drogą smsową, a karnety zostają wydłużone o odpowiednią ilość spotkań.
  – W przypadku nałożenia kwarantanny na uczestnika- może on zrealizować zajęcia w formie online- wtedy zajęcia zmieniają formę ze stacjonarnej na hybrydową- taką potrzebę należy zgłosić prowadzącej dzień wcześniej.
  -Organizator ma prawo rozwiązać grupę w przypadku spadku jej liczebności- w takiej sytuacji uczestnik ma prawo kontynuować zajęcia do końca karnetu lub otrzymać zwrot za niewykorzystane wizyty.
 4. Treningi Umiejętności Społecznych oraz Trening Koncentracji odbywa się w stałych grupach.
  – Pierwsze spotkanie jest bezpłatne po tym spotkaniu rodzic z trenerem ustala proces terapeutyczny i deklaruje się na uczestnictwo w całym treningu,
  – Cykl treningu obowiązuje 12-14 spotkań.
  – W przypadku nieobecności uczestnika, jest możliwość odrobienia zajęć w innej grupie.
  – Pojedyncze spotkanie TUS oraz Treningu Koncentracji to koszt 80 zł. W związku z formą terapeutyczną i koniecznością regularnych spotkań opłaty zależy dokonać w 1 lub 2 ratach za wszystkie spotkania.

Ogólne informacje zajęć grupowych:

 1. W klinice obowiązuje strefa czysta. Na zajęciach dziecko i rodzic mogą być w kapciach lub skarpetkach.
 2. W zajęciach dzieci 0-3 lata uczestniczy także jeden rodzic. Dzieci od 4 roku życia w zajęciach w sali uczęszczają bez obecności rodziców.
 3. Formy zajęć grupowych są aktywne, wymagają wykonywania zadań motorycznych i zaangażowania uczestników.
 4. Wszyscy uczestnicy są współodpowiedzialni za dobrą atmosferę podczas zajęć. Dbamy o siebie i dbamy o innych. Spotykamy się, żeby wspólnie muzykować, ćwiczyć, tworzyć i rozwijać się.
 5. Uczestnik bierze udział w zajęciach zgodnie z własnymi możliwościami. Rodzic/opiekun podczas zajęć maluszkowych jest aktywny, wspiera dziecko w słuchaniu, poruszaniu się i śpiewaniu.
 6. Podczas zajęć nie korzystamy z telefonów komórkowych, nie odpowiadamy za ,,losy’’ prywatnych zabawek,
 7. Organizator nie wyraża zgody na rejestrację zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich powielania, bez uprzedniej zgody wykładowcy warsztatów oraz pozostałych członków grupy uczestniczącej w warsztatach.
 8. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które nie przestrzegają regulaminu, reżimu sanitarnego, zakłócają przebieg zajęć lub zachowują się niestosownie. Nie stosuje się wówczas zwrotu opłaty.