+48 22 881 61 60 biuro@martik-med.pl

Metoda McKenzie DEL

Znana również jako MDT (Mechanical Diagnosis and Therapy). Jest to metoda mechanicznego diagnozowaniea i terapii zespołów bólowych kręgosłupa opracowana przez Robina McKenzie, fizjoterapeutę z Nowej Zelandii. Opiera się o szczegółowe badanie funkcjonalne pacjenta, które uwzględnia m.in:
  • zmienność objawów bólowych,
  • ocenę krzywizn kręgosłupa,
  • zakres ruchu w stawach,
  • postawę ciała pacjenta,
  • zmiany neurologiczne.
Powyższa diagnostyka pozwala na ustalenie przyczyny dolegliwości bólowych, czynników łagodzących objawy oraz nasilających dolegliwości pogarszających stan pacjenta. Prowadzona terapia ukierunkowana jest na indywidualne problemy, opiera się przede wszystkim na regularnie powtarzanych ćwiczeniach. Głównym założeniem postępowania w metodzie McKenzie jest walka z przyczynami, a nie objawami. W większości przypadków rehabilitacja ukierunkowana jest na „wprowadzenie” krążka międzykręgowego na swoje miejsce. Okazuje się, że blisko u 90% pacjentów za bóle kręgosłupa odpowiada właśnie uszkodzony krążek, często dochodzi do jego przemieszczenia tylnego lub tylno-bocznego i tym samym uciskania korzeni nerwowych. Korzystamy wówczas z terapii manualnej oraz zalecamy ćwiczenia przeciwstawne do ruchów wywołujących patologiczne przemieszczenie. Zalecane jest także unikanie ruchów nasilających przemieszczanie krążka w niepożądanym kierunku. W przypadku gdy w badaniu nie stwierdza się przemieszczenia krążka, a jedynie ograniczenie ruchomości i elastyczności, terapia ukierunkowana jest na poprawę postawy ciała oraz elastyczności przykurczonych struktur. Wymaga ona od pacjenta aktywnego udziału w procesie leczenia. Kładzie bardzo duży nacisk na edukację chorego w zakresie ergonomii i przeciążeń kręgosłupa, aby zminimalizować liczbę nawrotów dolegliwości.